Achternaamswijziging A1 minderjarig kind

Achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Achternaamswijziging A1 minderjarig kind

Achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Voorwaarden achternaamswijziging minderjarig kind

Achternaamswijziging A1

Wilt u de naam van uw minderjarige kind wijzigen in de achternaam van een ouder of verzorger? Ons document bevat een uitgebreide toelichting waarmee u motiveert waarom Dienst Justis uw verzoek zou moeten goedkeuren.

Dit document kunt u gebruiken wanneer u de achternaam van uw minderjarige kind wilt wijzigen. Wanneer beide ouders het gezag hebben moeten beide ouders het aanvraagformulier ondertekenen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Wil één van de ouders niet instemmen dan kunt u vervangende toestemming bij de rechtbank aanvragen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Toelichting bij verzoek

In de bijgeleverde brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Mocht u er niet uitkomen met deze standaardbrief? Bel ons op 088 – 374 79 02 en wij maken een document voor u op maat tegen een vast voordelig tarief.

De naam van het kind kan worden gewijzigd in:

  • de naam van de andere ouder die het kind verzorgt en opvoedt na een ontbinding van het huwelijk of verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving;
  • de naam van de partner van de ouder, als die samen met de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt
  • de naam van een pleegouder die het kind verzorgt en opvoedt.
  • Instemmingsverklaring van degene van wie de achternaam wordt gevraagd.

Voorwaarden achternaamswijziging

Een minderjarige kan niet zelf een aanvraag indienen. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan een aanvraag om naamswijziging voor een minderjarig kind indienen. Degene die het gezag over het kind heeft is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hebben beide ouders het gezag? Dan moeten beide ouders het aanvraagformulier ondertekenen.

Let op! Voor de naamswijziging van een kind moet zijn voldaan aan de verplichte verzorgingstermijn. Dit houdt in dat degene van wie de naam wordt gevraagd, het kind gedurende een aaneengesloten periode van drie of vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag moet hebben verzorgd en opgevoed. Hier wordt strikt de aanvraagdatum aangehouden.

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Achternaam wijzigen?

Dat kunt u gemakkelijk en snel zelf doen via CBVN!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten