Achternaamswijziging C1 psychische redenen

Achternaam wijzigen vanwege psychische redenen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Achternaamswijziging C1 psychische redenen

Achternaam wijzigen vanwege psychische redenen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Verzoek achternaamswijziging vanwege psychische hinder

Achternaamswijziging C1

Onderdelen A en B van deze brochure beschrijven de gevallen waarin u een aanvraag om naamswijziging kunt indienen. Komt uw aanvraag daarvoor niet in aanmerking en schaadt uw achternaam uw lichamelijke of geestelijke gezondheid ernstig? Dan kan uw aanvraag toch worden toegewezen als er sprake is van psychische hinder.

Let op! Een A- of B-verzoek gaat voor een C1-verzoek. U kunt een C1-verzoek alleen indienen wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet van een A- of B-verzoek.

Wilt u vanwege psychische hinder een aanvraag om naamswijziging indienen? Besef dan dat dit geen gemakkelijke procedure is. Bij uw aanvraag moet u een medisch rapport voegen. Hieruit moet blijken dat het hebben van uw huidige naam of het niet hebben van de gewenste naam uw lichamelijke of psychische gezondheid ernstig schaadt.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de belanghebbenden op de hoogte moeten worden gesteld van uw verzoek. Dit is meestal diegene van wie u de naam vraagt.

Toelichting bij verzoek

In de bijgeleverde brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Mocht u er niet uitkomen met deze standaardbrief? Bel ons op 088 – 374 79 02 en wij maken een document voor u op maat tegen een vast voordelig tarief.

Voorwaarden achternaamswijziging C1

Dienst Justis beoordeelt of de uw achternaam gewijzigd kan worden. Zij toetsen in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • en onafhankelijke psycholoog of psychiater moet een rapport middels het formulier ‘Bijsluiter psychische hinder’ voor u opstellen. Het formulier kunt u downloaden op de website van Dienst Justis. U heeft deze deskundige niet eerder geraadpleegd of deze persoon heeft u niet eerder onderzocht. U moet de deskundige zelf betalen voor het rapport.
 • Het rapport moet voldoen aan een aantal vereisten. Deze vindt u in de ‘Bijsluiter psychische hinder’. De onafhankelijke deskundige moet de vragen van het formulier zo volledig mogelijk beant- woorden. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat u psychische hinder ondervindt als gevolg van het dragen van uw huidige achternaam en/of het niet dragen van de gewenste achternaam. Ook is belangrijk dat de psycholoog of psychiater zich heeft ingeschreven in het BIG-register. Daaruit blijkt dat deze aan de opleidingseisen voldoet. Verder mag het rapport niet ouder dan 6 maanden zijn.
 • De keuze van de gewenste naam is aan regels gebonden. De aanvrager kan een naam kiezen op grond van de onderstaande opties:


  1. Omzetten van enkele letters of toevoegen van een voor- of achtervoegsel;
  2. De naam van de (andere) juridische ouder;
  3. Een geslachtsnaam die nog niet in Nederland voorkomt en die Nederlands klinkt.
  4. Een naam die niet onder de boven- staande opties wordt genoemd.
  Deze optie is uitsluitend mogelijk indien de onafhankelijk deskundige in het rapport onderbouwd dat het niet krijgen van de gewenste naam ernstige psychische hinder oplevert.

Let op! Het verzoek aan Dienst Justis kunt u doen met een van onze toelichtingen. Uiteraard stuurt u ook een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee. In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

 

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Achternaam wijzigen?

Dat kunt u gemakkelijk en snel zelf doen via CBVN!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten