Achternaamswijziging B9 onjuiste spelling

Onjuist gespelde achternaam wijzigen Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Achternaamswijziging B9 onjuiste spelling

Onjuist gespelde achternaam wijzigen Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Voorwaarden achternaamswijziging onjuist gespelde achternaam

Achternaamswijziging B9

Is uw naam foutief gespeld door een fout bij de invoering van de akte van de Burgerlijke stand in 1810-1838? En wilt u die daarom veranderen in een juist gespelde achternaam? Dan kunt u een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld als uw achternaam met een t is gespeld in plaats van met een d. Of met een y in plaats van met een ij.

Toelichting bij verzoek

In de bijgeleverde brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Mocht u er niet uitkomen met deze standaardbrief? Bel ons op 088 – 374 79 02 en wij maken een document voor u op maat tegen een vast voordelig tarief.

Voorwaarden achternaamswijziging B9

Dienst Justis beoordeelt of de uw achternaam gewijzigd kan worden. Zij toetsen in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • DU moet aantonen dat er een fout is gemaakt bij het invoeren van uw naam in de akten van de Burgerlijke Stand in 1810-1838.
    U moet aantonen hoe uw naam luidde voor de invoering en hoe de naam in de akten van de Burgerlijke Stand 1810-1838 is opgenomen. Dit doet u bijvoorbeeld met een stamboomoverzicht en met akten uit de BRP.
  • U moet aantonen dat u de gevraagde naam altijd heeft gevoerd
Let op! Het verzoek aan Dienst Justis kunt u doen met een van onze toelichtingen. U dient enkel nog een recent afgegeven afschrift van uw geboorteakte, een Afschrift(en) waaruit blijkt hoe de achternaam voor, tijdens en na de invoering van de Burgerlijke Stand 1810-1838 luidde, een stamboomoverzicht van het Centraal Bureau van de Genealogie en uiteraard een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Is uw achternaam in uw geboorteakte verkeerd geschreven of gespeld? Dan kunt u zicht richten tot uw gemeente. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw gemeente kan kennelijke schrijf- of spelfouten en kennelijke misslagen verbeteren.

 

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Achternaam wijzigen?

Dat kunt u gemakkelijk en snel zelf doen via CBVN!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten