Achternaamswijziging B8 onderscheiden

Een veelvoorkomende achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Achternaamswijziging B8 onderscheiden

Een veelvoorkomende achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Voorwaarden achternaamswijziging veelvoorkomende achternaam

Achternaamswijziging B8

Komt uw achternaam vaak voor en heeft u daardoor moeite om u van anderen te onderscheiden? Bijvoorbeeld omdat u
‘De Vries’ heet, schilder bent en veel andere schilders ook ‘De Vries’ heten? Dan kunt u een aanvraag indienen voor het wijzigen van uw achternaam.

Toelichting bij verzoek

In de bijgeleverde brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Mocht u er niet uitkomen met deze standaardbrief? Bel ons op 088 – 374 79 02 en wij maken een document voor u op maat tegen een vast voordelig tarief.

Voorwaarden achternaamswijziging B8

Dienst Justis beoordeelt of de uw achternaam gewijzigd kan worden. Zij toetsen in ieder geval de volgende voorwaarde:

  • Uw naam komt vaak voor, zoals de namen ‘De Jong’, ‘Jansen’, ‘Bakker’ of ‘De Vries’. Of in uw geval sprake is van een veelvoor- komende achternaam, beoordeelt de minister van Justitie en Veiligheid.

Uw nieuwe achternaam moet zoveel mogelijk lijken op uw huidige achternaam. Lukt dat niet door bijvoorbeeld een paar letters te veranderen, dan kunt u kiezen voor de naam van uw andere ouder. Als dat niet kan, dan kunt u een volledig nieuwe Nederlands klinkende achternaam kiezen. Deze achternaam mag nog niet in Nederland voorkomen.

Let op! Het verzoek aan Dienst Justis kunt u doen met een van onze toelichtingen. U dient enkel nog een recent afgegeven afschrift van uw geboorteakte, en uiteraard een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

 

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Achternaam wijzigen?

Dat kunt u gemakkelijk en snel zelf doen via CBVN!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten