Achternaamswijziging B11 dubbele naam toevoegen

Wilt u de dubbele achternaam van uw voorouders toevoegen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Achternaamswijziging B11 dubbele naam toevoegen

Wilt u de dubbele achternaam van uw voorouders toevoegen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Toevoegen achternaam die eerder voorkwam

Achternaamswijziging B11

U kunt een naam toevoegen aan uw achternaam als uw voorouders die dubbele naam vroeger voerden. Alle directe afstammelingen van die voorouders moeten de dubbele naam altijd zijn blijven gebruiken. De dubbele naam mag niet ‘in onbruik’ zijn geraakt.

Toelichting bij verzoek

In de bijgeleverde brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Mocht u er niet uitkomen met deze standaardbrief? Bel ons op 088 – 374 79 02 en wij maken een document voor u op maat tegen een vast voordelig tarief.

Voorwaarden achternaamswijziging B11

Dienst Justis beoordeelt of de uw achternaam gewijzigd kan worden. Zij toetsen in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • U moet aantonen dat de dubbele naam voorkwam toen de Burgerlijke Stand 1810-1838 werd ingevoerd
  • U moet aantonen dat de dubbele naam niet in onbruik is geraakt. Dit doet u bijvoorbeeld met een stamboomoverzicht en met akten en documenten waaruit blijkt dat de dubbele naam niet in onbruik is geraakt
Let op! Het verzoek aan Dienst Justis kunt u doen met een van onze toelichtingen. U dient enkel nog zelf een recent afgegeven afschrift van uw geboorteakte, een afschrift(en) waaruit blijkt dat tijdens de invoering van de Burgerlijke Stand 1810-1838 de dubbele naam voorkwam en daarna niet in onbruik is geraakt, een stamboomoverzicht van het Centraal Bureau van de Genealogie en uiteraard een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

 

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Achternaam wijzigen?

Dat kunt u gemakkelijk en snel zelf doen via CBVN!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten