Achternaamswijziging B10 Friese achternaam wijziging

Uw Friese achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Achternaamswijziging B10 Friese achternaam wijziging

Uw Friese achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

Friese achternaamswijziging

Achternaamswijziging B10

Vanaf ongeveer 1811 heeft Friesland een Burgerlijke Stand. Sinds die tijd zijn Friese achternamen soms vernederlandst. De Friese achternaam ‘Sudema’ kan bijvoorbeeld de Nederlandse spelling ‘Zuidema’ hebben gekregen. U kunt een aanvraag indienen om uw oorspronkelijke Friese achternaam terug te krijgen.

Toelichting bij verzoek

In de bijgeleverde brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

Mocht u er niet uitkomen met deze standaardbrief? Bel ons op 088 – 374 79 02 en wij maken een document voor u op maat tegen een vast voordelig tarief.

Voorwaarden achternaamswijziging B10

Dienst Justis beoordeelt of de uw achternaam gewijzigd kan worden. Zij toetsen in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • U heeft niet eerder ingestemd met een vernederlandsing van uw naam
  • De nieuwe achternaam moet de huidige Friese spelling krijgen
Let op! Het verzoek aan Dienst Justis kunt u doen met een van onze toelichtingen. U dient enkel nog zelf een recent afgegeven afschrift van uw geboorteakte, een afschrift(en) waaruit blijkt dat de achternaam Nederlands is en de verzoeker (of een bloedverwant in opgaande lijn) voordien een daarmee overeenstemmende Friese achternaam had, een afschrift(en) waaruit blijkt dat de Friese naam is weergegeven in de Nederlandse spelling en uiteraard een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.

 

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Achternaam wijzigen?

Dat kunt u gemakkelijk en snel zelf doen via CBVN!

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten