Achternaam wijzigen

Doe onze gratis check

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Volg alle stappen en wijzig uw achternaam

Achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

Kies hier welke reden uw achternaamswijziging heeft. U wordt dan doorgeleid naar het toepasselijke document. Na uw betaling ontvangt u een Word-bestand dat u kunt indienen bij Dienst Justis.

 

 

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

 

Voorwaarden achternaamswijziging

Achternaamswijziging B1

Uw eigen achternaam kunt u eenvoudig laten veranderen in die van uw andere ouder(s). Dat is mogelijk wanneer na de ontbinding van het huwelijk (echtscheiding) of een verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving van uw ouders, voordat u 18 jaar werd. Wel moet u enige tijd door deze ouder zijn verzorgd en opgevoed. Heeft de scheiding plaatsgevonden nadat u 18 jaar bent geworden, dan is naamswijziging niet mogelijk.

Beschrijving
Voor de achternaamswijziging moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Na een echtscheiding of verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving heeft de ouder van wie u de naam vraagt u enige tijd verzorgd en opgevoed toen u jonger dan 18 jaar was. Uit de BRP moet blijken dat u op hetzelfde adres stond ingeschreven.
De pleegouder of partner van de ouder van wie u de naam vraagt heeft u enige tijd verzorgd en opgevoed toen u jonger dan 18 jaar was. Uit de BRP moet blijken dat u op hetzelfde adres stond ingeschreven.
Als u de naam vraagt van een pleegouder of de partner van de ouder, moet deze instemmen met uw aanvraag.
Is uw naam eenmaal op deze grond gewijzigd, dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.
Er is geen maximum leeftijd verbonden aan het indienen van de aanvraag.
Het verzoek aan Dienst Justis kunt u doen met een van onze toelichtingen. Daarnaast dient u een afschrift van uw geboorteakte bij te voegen en een instemmingsverklaring van degene van wie de achternaam wordt gevraagd. Uiteraard stuurt u ook een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee.

In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.