Achternaam wijzigen

Doe onze gratis check

Z

1. Gratis check

Weet direct of u uw naam kunt wijzigen. Geen kosten!

b

2. Uitslag check

U weet direct of u uw achternaam kunt wijzigen

Z

3. Maak uw aanvraag compleet

Via onze tool maakt u digitaal uw dossier aan. Dit kunt u samen met het formulier indienen bij Dienst Justis

Volg alle stappen en wijzig uw achternaam

Achternaam wijzigen? Dat kunt u zelf!

Kies hier welke reden uw achternaamswijziging heeft. U wordt dan doorgeleid naar het toepasselijke document. Na uw betaling ontvangt u een Word-bestand dat u kunt indienen bij Dienst Justis.

 

 

 

R
Opgesteld door juristen
R
Doe de gratis check
R
Voorkom hoge juridische kosten

 

Voorwaarden achternaamswijziging

Achternaamswijziging A2

Binnen één gezin is het mogelijk dat meerdere kinderen een verschillende achternaam hebben, terwijl ze dezelfde ouders hebben. Een bekende oorzaak is bijvoorbeeld dat niet alle kinderen in hetzelfde land zijn geboren. Gelukkig is het mogelijk alle kinderen dezelfde achternaam te geven.

Beschrijving
Dienst Justis beoordeelt of de achternaam van uw kind(eren) kan worden gewijzigd. Zij toetsen in ieder geval de volgende voorwaarden:

Een minderjarige kan niet zelf een aanvraag indienen. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan een aanvraag voor een minderjarig kind indienen. Degene die het gezag over het kind heeft is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Als beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders het aanvraagformulier ondertekenen.
Het moet gaan om kinderen van dezelfde ouders.
Het verschil in achternaam tussen de kinderen is ontstaan als gevolg van de toepassing van regels van internationaal privaatrecht.
Door de naamswijziging ontstaat ‘eenheid van naam’ binnen het gezin. Dat wil zeggen dat alle kinderen binnen het gezin dezelfde achternaam krijgen.
Er hoeft geen sprake te zijn van een verzorgingstermijn zoals omschreven onder A1. Maar als één van de ouders niet instemt met de gevraagde naamswijziging dan gelden voor kinderen jonger dan twaalf jaar overige voorwaarden (neem contact met ons op).
Voor kinderen van twaalf tot achttien jaar geldt dat het kind zelf moet instemmen met het verzoek.
In de brief zijn alle voorwaarden voor het wijzigen van de naam opgenomen. Verwijder daarom geen delen van de brief, behalve de gedeelten die optioneel zijn en niet op u van toepassing zijn.